Friendship is a beautiful flower in the garden of human life. Your Friend: Sathi

" दक्षिण एसियाका लागि जर्मन मानवीय पहल" (साथी) नामक हाम्रो मुनाफा रहित गैह्र -सरकारी संस्था हामी दक्षिण एसियाबाट आइ जर्मनी मा बसोबास गर्ने मानिसहरूले २८ अक्टोबर २०११ मा स्थापना गरेका हौँ। हामी हरु दक्षिण एसियाबाट आइ जर्मनी मा बसोबास गर्ने मानिसहरू लाई आइ पर्ने विभिन्न किसिमका समास्या समाधान का लागि उपाय बताउनुका साथै मार्गदर्शन गर्दछौं।

बुधवार: 16-18 बजे
Wadzeckstraße 12, 10178, बर्लिन मा

logo-new-1VIAOLYMPUS DIGITAL CAMERAheader_finalfile-128x70colour-multi-_TIIPL-logo-70x70Dong Ban Ja (1)