2. CCN (Campain for change Nepal)
3. Shree Mahila Sewa Samaj Samuha, Siddharthanagar 13, Rupandehi Nepal